SBL-ouerlede

SBL 2017

Barend  Ritter - Voorsitter

Barend Ritter – Voorsitter

Ontmoet ons voorsitter, Mnr. Barend Ritter.

BEROEP:

Senior portefeulje bestuurder by Sanlam Beleggings

VISIE& MISSIE:

My droom is om elke kind ongeag sy vermoëns doeltreffend toe te rus vir die toekoms, onderwysers by te staan en te motiveer en ouers betrokke te kry by die sukses van die skool.

PORTEFUELJE & REDE:

As voorsitter van die beheerliggaam glo ek dat die kundigheid wat ek in die besigheidswêreld opgedoen het aangewend kan word om Tygerberg te help om die regte strategieë te identifiseer en effektief uit te voer ten einde die uitdagings wat ons in die gesig staar die hoof te bied.

Ek sien uit daarna om die beheerliggaam as span te laat saamwerk om die goeie funksionering van alle komitees te verseker.

Sidney Schnugh - Onervoorsitter

Sidney Schnugh – Ondervoorsitter

Ontmoet ons Ondervoorsitter, Mnr. Sidney Schnugh.

BEROEP:

Eienaar van GWM Motorama

VISIE & MISSIE:

Ek wil graag die skool se beeld verbeter deur die fisiese geriewe en terrein te verbeter.

PORTEFUELJE & REDE:

OOV – Het dit help stig, en is reeds 3 jaar betrokke by die OOV.

Michael king

Michael king

Ontmoet Mnr. Michael King

BEROEP

Voltydse bediening: Sendeling

VISIE & MISSIE

Om ‘n verskil te maak in die suksesvolle werking van die skool. Om die skoolwaardes toe te pas deur integriteit, kennis en ondervinding. Om die werk in my portefueljes so toe te pas dat die skool daarby sal baat vind.

PORTEFUELJES

Kultuur en Dissiplinêr

Ag

Adèle Groenewald

Ontmoet Mev. Adèle Groenewald

BEROEP:

Skoonheidsterapeut met ‘n salon vanaf die huis.

VISIE & MISSIE:

Ek wil graag sien dat ons as ouers sal hande vat met ons onderwysers en leerders om Hoërskool Tygerberg te laat uitstaan as die top skool in die Noordelike Voorstede, maar bowenal dat daar ‘n trots moet wees wat 30 jaar later nogsteeds gaan voortleef.  ‘n Trots, dat wanneer jy as oud-leerder of oud-ouer hoor van die skool steeds wil sê “dis my skool daardie”.

PORTEFEULJE & REDE

OOV – Ek glo daar is heelwat ouers wat graag die beste vir hulle kinders wil hê en saam met ons die pad kan stap al is dit net om jou kind aan te moedig om deel te neem aan aktiwiteite. Deur ouers wat lei sien kinders hoe om te lei.
SPORT – Fisiese en geestelike welstand is afhanklik van sport deelname.  Sport bevorder ook akademie en ek sal daarom wil sien dat sport deelname groter word in die skool.

Ian Visagie

Ian Visagie

Ontmoet Mnr. Ian Visagie

BEROEP:

Finansiële bestuurder by Sanlam.

VISIE & MISSIE:

Om te help dat Hoërskool Tygerberg ‘n trotse skool vol trotse Tiere is, en ‘n skool wat almal hulle alma mater sal wil noem.

PORTEFEULJE & REDE

Bemarking