Akademies | Academic

Dit is ‘n groot uitdaging om iets wat reeds goed gewerk het, nog beter te maak! Dat dit goed werk, is duidelik uit die name op die ererolle in die saal, wat ook in die koerante pryk en oudleerders wat op ‘n verskeidenheid gebiede presteer.

  • Die matriekuitslae van die afgelope jare bevestig dat ons hier al die bestanddele het om ‘n wenresep uit te bou en verbeter;
  • goedopgeleide, gemotiveerde, innoverende en hardwerkende onderwysers vir wie leerders baie belangrik is,
  • leerders met uitstekende vermoëns en veelvuldige talente,
  • goedtoegeruste rekenaarlokale met volledige gratis internettoegang,
  • ‘n biblioteek wat inligting verskaf,
  • infrastruktuur wat goed instand gehou word,
  • ‘n beheerliggaam wat die beste belang van die skool hoog aanslaan,
  • ‘n wye vakkeuse wat dit vir leerders moontlik maak om hulle te bekwaam vir enige beroep wat hulle na skool wil beoefen.

In addition to all the subjects on offer, learners can take Art as a subject at the popular Tygerberg Art Centre which is within walking distance from the school. Additional Maths classes are also presented after hours at the school. We also support learners who take more than seven subjects.

Ons leerders neem jaarliks deel aan ‘n wye verskeidenheid olimpiades: van Wiskunde tot Natuurwetenskap, tot Taalbond en die Poort-skryfkompetisie. In 2011 en 2012 het ons leerders in die top 3 posisies geëindig.

Leerders wat probleme ondervind word ondersteun deur die Onderwysersondersteuningspan. Ons ondersteun ook leerders wat lees- en syfervaardigheidsprobleme ondervind deur die CAMI-program wat gratis tot die leerders se beskikking is. Ons poog tans om seker te maak dat elke klas voorsien word van ‘n witbord en moedig onderwysers aan om van elektroniese media gebruik te maak deur dataprojektors aan te skaf.

Die hele skool het internettoegang in elke klas beskikbaar sodat leer aktueel en eietyds kan plaasvind. Die Skoolbeheerliggaam reël jaarliks ‘n gholfdag, as fondsinsameling, spesifiek vir die opgradering van elektronika. Alle fondse wat geïn word, word aan akademie spandeer.

Die Hoërskool Tygerberg se akademie is die personeel se passie en ons waarborg kwaliteitonderrig in ‘n gemaklike atmosfeer waarin elke leerder uitgedaag word om sy volle potensiaal te ontwikkel.

If you want to be part of a winning team in which healthy competition will challenge you to make your dreams come true, Tygerberg is the place for you.

Ons verwelkom jou graag as lid van ons familie en sal jou help om jóú talente te ontdek en hulle te slyp tot vaardighede waarop jy jou toekoms kan bou.