IMPORTANT ANNOUNCEMENT Gr9 – Gr11 BELANGRIKE AANKONDIGING Gr9 – Gr11

IMPORTANT ANNOUNCEMENT / BELANGRIKE AANKONDIGING

The Grade 9, 10 and 11 learners will return to school on Tuesday, 11 August 2020.

PLEASE NOTE: We will start with GROUP X following DAY 7 on the timetable. GROUP Y will return on Wednesday, 12 August 2020 (DAY 8). /

Die leerders in Graad 9; 10 en 11 keer op Dinsdag, 11 Augustus 2020, terug skool toe.

LET WEL: Ons begin met GROEP X volgens DAG 7 op die rooster. GROEP Y sal eers Woensdag, 12 Augustus 2020, op ‘n DAG 8 terugkeer.