Vrystellingsvorm | Exemption Form

WKOD Staatskoerant – Vrystelling van skoolfonds

Vrystellingsaansoeke vir 2020 moet voor die einde van die eerste kwartaal (voor 20 Maart 2020) ingehandig wees (WKOD omsendbrief 0020/2019).

Exemption applications for 2020 must be submitted before the end of the first term( before 20 March 2020) as per WCOD circular 0020/2019.