Kersmark | Christmas Market 2 – 7 Desember @ Hoërskool Tygerberg High School