Trotse Tiere Trust

Baie dankie vir jou belangstelling. Aan die einde van 2010 is die Trotse Tiere Trust tot stand gebring met die Hoërskool Tygerberg en minderbevoorregte kinders as begunstigdes. Sien asb. die aangehegte inligtingsblad wat ‘n bietjie meer inligting verskaf.

Daar het egter nou dringend ‘n behoefte ontstaan om beursleerders uit die Trust te finansier aangesien die skool nie die vermoë het of by magte is om beurse uit skoolfonds toe te staan nie. Die idee is dus om korttermynfondse in die trust te bekom waaruit beurse aan belowende leerders toegestaan kan word asook om ‘n kapitaalfonds op die langtermyn op te bou sodat die trust sterk kan raak en eendag dan slegs die opbrengs op die kapitaal te kan gebruik vir onder andere die doel.

Daar is reeds ‘n aantal ouers wat per debietorder maandeliks ‘n bedraggie tot die trustfonds bydra. Ons aanvaar natuurlik ook met dank enige eenmalige inbetaling of nalatenskappe.

Die debietordervorm is hierby beskikbaar indien u ons dalk in die verband wil help. Debietorders word op die 1e van elke maand verhaal. Faks asb. die voltooide vorm na 086 509 2096.

Die bankbesonderhede vir eenmalige betalings is as volg:

TROTSE TIERE TRUST
Standard Bank – Tyger Manor – Takkode 050410
Rekening Nommer – 275109658

Trotse Tiere Trust Info

Laai af: Trotse-Tiere-Trust-Info.pdf (80KB)

Trotse Tiere Trust Debit Order Instruction

Laai af: Trotse_Tiere_Trust_Debit_Order.pdf (21KB)