HOK

 HOK (Hokkieondersteunersklub)

Die HOK bestaan uit ‘n groep passievolle ouers wat vrywillig dien en werk om hokkie vir ons Tiere-spelers uit te brei en aangenamer te maak.

 Die hoofdoel van die HOK is om hokkie te ondersteun, te bemark en te lei binne die riglyne van die sportbeleid van die Hoërskool Tygerberg en om naasteliefde, regverdigheid, eerlikheid en dankbaarheid te bevorder.

Die HOK dien as skakel tussen die ouers en die skool.   Ons hou fondsinsamelings en verkry borge ter finansiële ondersteuning en die uitbou van hokkie.   Tydens tuiswedstryde beman ons ‘n snoepie, wat ook as fondsinsameling dien.    Ons verleen hulp met die reëlings en organisasie en gee bystand op sportdae waar nodig.   Ons lewer insette om toe te sien dat slegs die beste afrigters en skeidsregters vir ons hokkie aangestel word.   Ons hou maandelikse vergaderings om knelpunte te bespreek en aan die sportkomitee voor te lê.

 Dit is vir die HOK van die uiterste belang om toe te sien dat HOKKIE as ‘n prominente sport binne die skool en onder die ouergemeenskap gevestig word en bly.   Ons poog om genoeg spelers te werf en om hokkie op ‘n gereelde basis binne en buite die skool te bemark.   Ons identifiseer belowende laerskoolspelers en probeer hulle vir Tygerberg werf.

 Waar die skoolbegroting nie voldoende is nie, dra ons by tot die betaling van buite-afrigters en die aankoop van hokkietoerusting.   Ons finansier en bied hokkie-klinieke op astro aan om ons spelers se basiese tegniek en spel te verbeter.   Ons identifiseer ook ouers wat belangstel om met afrigting te help en finansier afrigtingsklinieke vir hulle.    Ons hou hokkietoernooie vir laerskoolleerders en bied saam met ons hokkie-organiseerder, somerligahokkie vir al ons spelers aan.