Jou drome kan vlerke kry | Give your dreams wings

Dit begin hier.

Die Hoërskool Tygerberg het die afgelope 60-jaar die uitdagings van die onderwysprofessie bemeester tot op die vlak waar die skool sy plek met trots kan inneem onder die top drie skole in die Noordelike voorstede van Kaapstad, die top 15-skole in die Wes-Kaap en die top 100-skole in Suid-Afrika.

Die skool se uitmuntendheid op die gebied van Akademie, Kultuur en Sport, sowel as die bydraes van ons oud-leerders tot die ekonomie en samelewing, het tot gevolg gehad dat die Hoërskool Tygerberg aangewys is as een van die Alan Gray Orbis Foundation se ‘Schools of Excellence’. Voorwaar ‘n groot eer vir alle Tiere.

Hier by die Hoërskool Tygerberg word lewenslange vriendskappe gebou.

By ons is elke kind spesiaal. Elkeen se potensiaal word maksimaal ontwikkel terwyl gesonde norme en waardes daagliks vasgelê word.

Ons doelwit is om op alle gebiede die voortou te neem tot die beswil van ons leerders. Ons puik, toegewyde en gekwalifiseerde onderwysers stel ons in staat om hierdie doelwit te bereik.

Ons vertrou dat u uit hierdie webtuiste genoegsame inligting sal bekom om die regte keuse ten opsigte van u kind se verdere skoolloopbaan te maak.

Indien u verdere inligting verlang, skakel ons gerus of nog beter, kom kuier in Tiereland en ervaar self wat ons anders maak.

 

 

It starts here.

Over the past 60+ years, Tygerberg High School has mastered the challenges of the teaching profession to a level where the school can take its place among the top three schools in the northern suburbs of Cape Town, the top 15 schools in the Western Cape and top 100 schools in South Africa.

The school’s excellence in the field of academic, culture and sport, as well as the contributions of our former students to the economy and society, has resulted in Tygerberg High School elected as one of Alan Gray Orbis Foundation’s Schools of Excellence. Truly a great honour for all Tigers.

Here at Tygerberg High School lifelong friendships are built. At Tygerberg every learner is special and each learner’s potential is maximally developed while healthy norms and values ​​are established daily.

Our goal is to take the lead in all areas to the benefit of our learners. Our budget and facilities, together with dedicated and qualified teachers, will enable us to achieve this goal.

We trust that you will obtain sufficient information from the website to make the right choice regarding your child’s future school career.

If you need further information, please contact us or better yet, pay us a visit and experience for yourself why Tygerberg High School is the school of choice for many other learners like you.