Tygerberg High School

Information

Open Day

Tygerberg High School information evenings for prospective 2025 Grade 8s will take place on 20 and 21 February 2024 from 18:30 to 20:00. Both parents and children must attend, and the learners do not have to wear their school uniforms.

Aansoeke moet aanlyn by: https://wcedonline.westerncape.gov.za vanaf 11 Maart 2024 tot 12 April 2024 gedoen word.

Ouers sal tussen 27Mei en 31 Mei 2024 deur die WKOD oor die uitslag van die toelatingsaansoek ingelig word en moet aanvaarding voor 14 Junie 2024 bevestig.

School Fees

The school fees for 2024 was approved by the majority of parents and guardians during the budget meeting, held on October 25, 2023. Public school fees are a statutory obligation in terms of the South African Schools Act, no. 84 of 1996 (as amended), which is payable annually in advance, at the beginning of each school year and such payment is compulsory, unless parents are granted exemption or partial exemption from school fees.

VRYSTELLINGSVORMS VIR 2024 SAL BESKIKBAAR WEES VANAF 15 JANUARIE 2024 BY DIE SKOOLFONDSKANTOOR. U KAN OOK DIE VORMS AANVRA BY: info@hstygerberg.co.za (VERSKAF LEERDER SE NAAM EN VAN)
(AANSOEK OM VRYSTELLING KAN SLEGS KAN GEDOEN WORD TOT MAART 2024)

Clothing Bank

There is a clothing bank at the school, where second-hand sports and school clothes can be obtained, for a minimal fee.

Electronic Device Policy