Hoërskool Tygerberg

Inligting

Opedag

Hoërskool Tygerberg se inligtingsaande vir voornemende 2025 Gr. 8’s vind op 20 en 21 Februarie 2024 vanaf 18:30 tot 20:00 plaas. Beide ouers en leerders moet dit bywoon en die leerders hoef nie hul skooluniform te dra nie.

Aansoeke moet aanlyn by: https://wcedonline.westerncape.gov.za vanaf 11 Maart 2024 tot 12 April 2024 gedoen word.

Ouers sal tussen 27Mei en 31 Mei 2024 deur die WKOD oor die uitslag van die toelatingsaansoek ingelig word en moet aanvaarding voor 14 Junie 2024 bevestig.

Skoolfonds

Die skoolfonds vir 2024 is tydens die begrotingsvergadering, gehou op 25 Oktober 2023, deur die meerderheid van ouers en voogde goedgekeur. Openbare skoolfondse is ‘n statutêre verpligting ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet, nr. 84 van 1996 (soos gewysig), wat jaarliks voortuitbetaalbaar is, aan die begin van elke skooljaar en sodanige betaling is verpligtend, tensy ouers vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfonds toegestaan is.

VRYSTELLINGSVORMS VIR 2024 SAL BESKIKBAAR WEES VANAF 15 JANUARIE 2024 BY DIE SKOOLFONDSKANTOOR. U KAN OOK DIE VORMS AANVRA BY: info@hstygerberg.co.za (VERSKAF LEERDER SE NAAM EN VAN)
(AANSOEK OM VRYSTELLING KAN SLEGS KAN GEDOEN WORD TOT MAART 2024)

Klerebank

Daar is ’n klerebank by die skool, waar tweedehandse sport en skoolklere verkry kan word, teen ’n minimale bedrag.

Elektroniese Toestelbeleid