Hoërskool Tygerberg

Kultuur

Oorsig

Kultuur is groot by die Hoërskool Tygerberg. Daar is geen skool in die Noordelike voorstede wat soveel kultuuraktiwiteite op dieselfde vlak as die Tiere aanbied nie. Hier kan enigeen hul drome op ‘n baie hoë vlak in kultuur uitleef!

Kontakpersoon:
Hoof van Kultuur: Mnr. B. van der Westhuizen
E-pos: bvanderwesthuizen@hstygerberg.co.za

Musiek

Musiek lê na aan die hart van die Hoërskool Tygerberg. Drie voltydse en twee deeltydse personeellede verskaf aan leerders die geleentheid om ‘n wye verskeidenheid instrumente te leer bemeester. Tygerberg se onderwysers spog met uitmuntende kennis en ervaring, en is ook in die uitvoerende wêreld bekend.
Musiek word aangebied as een van die drie matriek keusevakke of as ‘n addisionele vak.
Daar kan ook met trots gesê word dat ‘n uitsonderlik hoë aantal leerders hul musiekstudies op tersiêre vlak voortsit.

Instrumente by die Hoërskool Tygerberg aangebied:

  • Kitaar
  • Klarinet
  • Klavier
  • Sang
  • Saxofoon
  • Trompet
  • Tromboon
  • Tuba

Laai af >> MUSIEKPROSPEKTUS

Kontakpersoon:
Hoof van Musiek: Mnr. B. van der Westhuizen
E-pos: bvanderwesthuizen@hstygerberg.co.za

Koor

Die Hoërskool Tygerberg beskik oor twee kore. Die Tygerberg Meisiekoor en die Tygerberg Seunskoor, beter bekend as die Tygerberg Mafia.
Beide hierdie twee kore het in 2015 tot stand gekom en gaan net van krag tot krag!
Die meisiekoor oefen Woensdae van 17:00 tot 19:00, en die seunskoor oefen Dinsdae van 13:45 tot 15:00 en Donderdae van 17:00 tot 19:00.

Kontakpersoon:
Hoof van Musiek: Mnr. B. van der Westhuizen
E-pos: bvanderwesthuizen@hstygerberg.co.za

Toneel

Die Hoërskool Tygerberg is een van die toonaangewende skole op die nasionale toneelgebied. Die afgelope paar jaar het ons jaarliks die ATKV-Tienertoneelkompetisie se finaal gehaal (top 15 in die land) en verskeie kere met die beste produksie-, regisseur-, akteur-, tegnici- en ensemble-toekennings weggestap.
Daar word seker gemaak dat elke leerder in die rolverdeling, hetsy as akteur of lid van die tegniese span, se vaardighede tot die hoogste vlak ontwikkel word.
Ons toneelgroepe toer ook jaarliks na verskeie toneelfeeste in die land.

Kontakpersoon:
Toneelkoördineerder: Me. A. Dreyer
E-pos: adreyer@hstygerberg.co.za

Redenaars & Debat

Redenaars en debat is deel van die Hoërskool Tygerberg se passie. Die skool het ywerige junior- en seniorspanne in beide Afrikaans en Engels. Hulle neem deel aan al die groot provinsiale en nasionale kompetisies en is baie glad met die mond.

Kontakpersone:
Afrikaans: Me. C. Dempers
E-pos: cdempers@hstygerberg.co.za

English: Me. L. Meiring
E-pos: lmeiring@hstygerberg.co.za

Visuele Kuns

Die Hoërskool Tygerberg het ‘n jarelange verbintenis met die Tygerberg Kunssentrum in Parow wat ‘n integrale deel van ons kunskurrikulum vorm.
Leerders kan Kuns as vak aanbied in Visuele Kuns of Ontwerp.

Kontakpersone:
Vakhoof: Skeppende Kunste gr. 8 en 9: Mnr. A. Eloff
E-pos: aeloff@hstygerberg.co.za

Tygerberg Kunssentrum (Gr. 10 – 12)
E-pos: admin@tks.org.za

Landsdiens

Soek die grootste Landsdiensklub in die Wes-Kaap en dié klub sal hier by die Hoërskool Tygerberg gevind word!
Gemeenskapsdiens is deel van die Tiere se bloed. Tygerberg is ‘n omgee-skool. Die Landsdieners sal keer op keer by uitreike na Huis Martina-aftreeoord gevind word. Hier word die inwoners gereeld bederf met klein geskenkies, konserte en die jaarlikse rolstoel-loop. Landsdiens het ook ’n hondeskuiling aangeneem waar gereeld gewerk word.
Die Landsdiens spog ook met hul eie groentetuin by die Welpiekamp. Die NatuurTiere spit en gee water om te verseker dat die behoeftige gesinne in die gemeenskap, asook ons wagte, met vars groente bedien kan word. Hierdie tuin vorm dan ‘n integrale deel van die skool se kosprojek.
Op herwingebied werk die Landsdieners hard en agter die houtwerkvierkant word Tygerberg se eie herwinhoek gevind.
Die hoogtepunt is die kampe waar jy een word met die natuur en lewenslange vriendskappe bou.

Kontakpersone:
Landsdienshoof: Me. I. Lingenfelder
E-pos: ilingenfelder@hstygerberg.co.za

Herwin-koördineerder: Me. T. Fourie
E-pos: tfourie@hstygerberg.co.za

NatuurTiere-koördineerder: Me. J. Kritzinger
E-pos: jkritzinger@hstygerberg.co.za

Eisteddfod

Die Hoërskool Tygerberg neem aan die musiek-, drama- en visuele kuns-afdelings van 4 eisteddfods deel. Die Tiere is gereelde beker- en kategorie-wenners.
Leerders word intensief deur die onderskeie kultuur-afrigters afgerig en neem altyd hul plek op die verhoog met selfvertroue in.

Noodhulp

Die noodhulp-vereniging is een van die Hoërskool Tygerberg se diensverenigings. Hulle doel is om hul mede-Tiere in nood by te staan. Hulle is ook by elke wedstryd langs die kantlyn om beserings vaardig en flink uit te sorteer.
Een belangrike aspek van die noodhulp-vereniging is dat elke lid die nodige noodhulp-opleiding, tesame met die amptelike sertifisering, moet ontvang.

Kontakpersoon:
Noodhulp-koördineerder: Me. A. Mans
E-pos: amans@hstygerberg.co.za

Ensembles - Orkes & Marimba

Die marimba-ensembles by die Hoërskool Tygerberg is gewild op al die sosiale funksies van die skool. Daar is ‘n junior- en senior-ensemble en altwee groepe neem ook aan die eisteddfods deel. Hierdie ensembles word gereeld as die top-Afrika Musiek-ensembles bekroon en ontvang spesialis-onderrig.
Die Hoërskool Tygerberg beskik oor ‘n nuutgestigde orkes. Hierdie mengelmoes van instrumente speel ‘n wye verskeidenheid van musiekgenres.

Kontakpersoon:
Hoof van Musiek: Mnr. B. van der Westhuizen
E-pos: bvanderwesthuizen@hstygerberg.co.za

RAWR

Die Hoërskool Tygerberg se elektroniese publikasie staan as die RAWR bekend. Hierdie Instagram-profiel word deur die leerders bestuur en poog om soveel as moontlik leerders wat in joernalistiek, fotografie en videografie belangstel, te trek.

Instagram: @rawr_the
Kontakpersoon:
RAWR-koördineerder: Me. I. Samuels
E-pos: isamuels@hstygerberg.co.za

Revue / Musical

Elke twee jaar kry die Tiere die geleentheid om aan ‘n massa-revue deel te neem. Van die grootste sportheld, akademiese reus tot kultuur-Tier maak dan ‘n draai op die verhoog. Die onderwysers staan ook nie terug nie.
Hierdie produksies se oefening vind gedurende die eerste kwartaal en April-vakansie plaas en die gordyne lig in Mei.

Wetenskapklub

Die wetenskapklub is gedurende 2021 gestig. Hier ondersoek en eksperimenteer die Tiere twee keer ‘n week. Hulle pak kort- en langtermynprojekte aan. Sprekers aan die voorpunt van hul spesialiteitsvelde besoek ook die klub en open nuwe wêrelde vir die leerders.
Ontmoetings vind op Woensdae en Donderdae na skool plaas.

Kontakpersoon:
Wetenskapklub: Me. M. Snyman
E-pos: msnyman@hstygerberg.co.za