Hoërskool Tygerberg

Skoollied & Leuse

Leuse

Daar’s ‘N Nasie Te Lei, Daar’s ‘N Stryd Te Stry, Daar’s Werk!

Skoollied

Waar die Tygerberg steeds waghou
staan die skool wat ons bemin.
Daar ontvang ons voorbereiding
voor die lewensstryd begin.

We work hard there with our hands,
we play, we learn, we grow.
Till our gifts and all our talents
come to bloom, all that we sow.

Aan ons skool sal ons getrou bly,
aan ons land en volk en kerk.
Met ons leuse tot besieling,
Kom dan maats, daar’s stryd, daar’s werk!

To our school we shall be true,
to our people and our Lord.
With our motto as inspiration:
Come everyone, let’s strive, let’s work!

Luister